Du er her

Opholdsstedet Bakkerup

Et specialiseret opholdssted for unge mellem 11-17 år - med behov for ro og omsorg.

Om Bakkerup

Bakkerup er et specialiseret opholdssted med plads til 8 unge i alderen 11-17 år, beliggende i Knabstrup, en lille landsby ikke langt fra Jyderup på Sjælland.
Bakkerup er godkendt Børne- og ungehjem som opholdssted, jf. Barnets lov § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3.

På Bakkerup danner vi rammen om den unges hjem - derfor er nærhed, omsorg, respekt og tillid centrale nøglebegreber i arbejdet med vores børn og unge, samt deres familie.

Fagligheden på Bakkerup, er høj og specialiseret – og vi går den ekstra mil for at skabe de bedste vilkår for trivsel og udvikling hos de unge vi har boende.

Der arbejdes på Bakkerup med konkrete målsætninger inden for en struktureret ramme, hvor forudsigelighed, ro, rytmer, struktur og mentalisering er nøgleord for barnets eller den unges dagligdag.

Hvem kan bo på Bakkerup?

Målgruppen på Bakkerup er børn og unge, med eksempelvis autisme eller andre udviklingsforstyrrelser eller tilknytningsforstyrelser som grundlæggende diagnose, hvor der også er alvorlige mistrivselsproblematikker, som fx angst, selvskade, belastningsreaktion, spiseforstyrrelser eller udadreagerende adfærd.

På Bakkerup er de unge typisk karakteriseret ved at have udfordringer, der kræver en særlig opmærksomhed i de fleste af døgnets vågne timer, og ofte i længere perioder i en meget tæt voksenkontakt.

På Bakkerup er der derfor vågen nattevagt - så barnet eller den unge altid kan få hjælp og støtte, døgnet rundt.

Bakkerups behandling og pædagogik

På Bakkerup støttes barnet eller den unge tæt i alle daglige gøremål fra personlig hygiejne, spisning, sociale aktiviteter med andre børn/unge, og fritidsaktiviteter, ligesom der er et stærkt fokus på samarbejde med forældre, psykiatri, skoletilbud, myndighed og andre offentlige instanser.

Vi støtter den unge i forståelsen af egne narrativer og i skabelsen af nye, som vil styrke barnet både personligt og socialt.

Vi arbejder mentaliserende med barnet, for at styrke barnets selvindsigt og selvværd.

De fysiske rammer

Huset er en stor gammel villa, hvor hver enkelt barn eller ung har eget værelse og deler badeværelse og toilet med én anden ung.

Huset har rige muligheder for fællesskab i køkken, stuer og aktivitetsrum, samtidig med at huset er indrettet med mulighed for individuelle aktiviteter, og rum hvor man kan trække sig tilbage fra fællesskabet, når der er brug for dette.