Du er her

Opholdsstedet Bakkerup

Et opholdssted for børn med behov for ro og omsorg

Om Opholdsstedet Bakkerup

På Bakkerup danner vi rammen om barnets hjem, det er øverste kontekst. Det betyder, at nærhed, omsorg, respekt og tillid er centrale nøglebegreber i arbejdet med barnet og ikke mindst med barnets familie. Vi støtter barnet i forståelsen af egne narrativer og i skabelsen nye, som vil styrke barnet både personligt og socialt. Vi arbejder mentaliserende med barnet, for at styrke barnets selvindsigt og selvværd.

Der er plads til otte børn og unge i alderen 6-13 år.

Hvem kan bo på Bakkerup?

Til opholdstedet Bakkerup visiteres børn i alderen 6-13 år med betydelig omsorgssvigt, tilknytnings- og følelsesforstyrrelser samt diagnoser inden for autismespektrum eller ADHD. 

Bakkerups behandling og pædagogik

På Bakkerup arbejder vi målrettet med barnet, i forhold til dets samspil med omverdenen. Vi sikre et involverende miljø, hvor barnet mødes med stort nærvær, stabilitet og letgenkendelighed i overskuelige og trygge rammer. Vi støtter barnet i interaktionen med andre, både børn og voksne. Vi er bevidste om, at alle børn har brug for at føle sig som en del af noget større og ligeledes har et behov for, at der er forventninger til dem.

Vi støtter barnet i, at kunne navigere i fællesskabet og med passende forventninger til barnets formåen, med opnåelsen af en positiv selvfortælling til følge.

Vi tilstræber en stor grad af rummelighed, en kultur hvori vi værdsætter gensidig respekt for forskelligheder både hos børnene, deres familier og i personalegruppen. Et miljø, hvor barnet sikres en tryg og omsorgsfuld opvækst, med fokus på det enkeltes barns behov og plads i fællesskabet. Vi har blik for barnets ressourcer og disses betydning for barnets evne til, at indgå i forskellige relationer.