Du er her

Søbæk Knabstrup

Opholdsstedet Søbæk Knabstrup består af to mindre enheder med 6 børn/unge i hver. Beboerne er i alderen 10-18 år og der visiteres efter servicelovens § 66.

Vores kerneopgave består i at skabe rammer for vores beboere, så de understøttes i at mestre eget liv.

Hos Søbæk Knabstrup lægger vi vægt på en tryg og omsorgsfuld hverdag. De voksne på stedet skaber mulighederne og sætter rammerne for et positivt, udviklende og motiverende rum. Vi ved, at forudsætningen for at føle sig tryg, sker gennem anerkendelse og følelsen af at blive set og hørt.

Vi tror, at alle mennesker har sine grunde til at handle som de gør, og vi tror på at alle mennesker grundlæggende ønsker at forvalte eget liv kontruktivt og indgå i sociale sammenhænge. Vi møder derfor barnet/den unge med nysgerrighed og forståelse.

Søbæk Knabstrup arbejder ud fra en mentaliserende tankegang og vi tager den gode relation med barnet/den unge som udganspunkt for al positiv udvikling. Der arbejdes målrettet ud fra kommunale handleplaner, der udmøntes i SMTTE-modeller med tydelige fokusmål og udviklingspunkter for hvert enkelt barn eller ung.