Du er her

Den Røde Tråd

Den Røde Tråd er et aktivt og kreativt skoletilbud med fokus på praktisk læring og udvikling.

På Den Røde Tråd kombinerer vi boglig og praktisk undervisning samt tværfaglig undervisning på værkstederne. Der undervises i begrænset fagrække jf. folkeskoleloven § 33,4.

Vi bruger hænderne og hovedet i alle former for indlæring. Den Røde Tråd arbejder i et kombineret praktisk og bogligt setup med mulighed for at udfolde kreativiteten i alle vores praktiske værksteder, der bl.a. udgør:

 • kantineproduktion
 • automekanik
 • medie og IT
 • krea, kunst og kultur
 • fysik/naturfag
 • grøn service
 • livredning og førstehjælpsprøve
 • orangeri

På Den Røde Tråd indskriver vi:

 • elever fra 5.-10. klasse
 • elever til STU-forløb
 • elever til EMU-forløb efter loven om aktiv beskæftigelsesindsats
 • unge jf. sel. § 103 og § 104

Målgruppe:

 • børn/unge med udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret
 • børn/unge med kommunikationsvanskeligheder
 • børn/unge med personlighedsforstyrrelser
 • børn/unge med adfærdsproblematikker
 • børn/unge med ADHD, OCD og angst
 • introverte børn med kognitive-, relations- og tilpasningsproblemer
 • unge med mentaliseringsproblematikker