Du er her

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter

På Søbæk er vi i forhold til vore forekellige tilbud underlagt flere forskellige tilsyn.

  • Opholds & Bostederne Søbæk (Døgntilbud) er under tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden. Tilsynsførende Mette Kondrup & Karen Sckott.
  • Søbæk Skole – Undervisningstilsyn Holbæk Kommune (kun tilsyn med undervisning for grundskoleelever 1 – 10 klasse). Tilsynsførende Anders Bo Hansen. 
  • Voksentilbud §103 samt §104 Holbæk Kommune Holbæk. Tilsynsførende Else Marie Kristensen.

De kan på denne side orientere dem om vore seneste tilsyns redegørelser fra alle ovennævnte tilsyn.

Social tilsyn Hovedstaden Frederiksberg

Opholds og bostederne er re godkendt 2014

Sidste tilsyns uanmeldte besøg Juli 2018. Der er anmeldt besøg 30 august og 3 September 2018.

Den næste kommer efter tilsynsbesøg i September. 

Undervisningstilsyn fra Holbæk kommune

Tilsynet med undervisning på Søbæk Skole ( grundskoleelever ) varetages af Holbæk Kommune. Telefon 72363636

Tilsynsførende er Anders Bo Hansen abh@holb.dk   

De kan på dette link finde alle de sidste tilsynsrapporter for undervisningen på Søbæk skole alle afdelinger opdelt hver for sig: 
https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/boern-og-unge-med-saerlige-behov/specialtilbud/tilsyn-med-interne-skoler/

Social tilsyn ØST  Tilsyn med ” Kompasset”

Kompasset er voksentilbud til borgere henvist til beskyttet værksted jfr. Sel § 103 eller aktivitets og samværstilbud jfr. Sel. § 104

Tilsynsførende Leif Sørensen, Holbæk kommune, telefon 72363636.